Четвер, 25 липня 2024
Контакти
Консультації з громадськістю
Зворотній звязок
Банер

Про обласний бюджет Полтавської області на 2021 рік

16100000000

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

– доходи обласного бюджету Полтавської області у сумі 4 237 976 825 гривень, у числі доходи загального фонду обласного бюджету Полтавської області – 2 960 082 465 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету Полтавської області – 1 277 894 360 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки обласного бюджету Полтавської області у сумі 4 297 202 825 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету Полтавської області – 2 831 693 917 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету Полтавської області – 1 465 508 908 гривень;

– повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету Полтавської області у сумі  800 000 гривень;

– надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету Полтавської області  у сумі 834 000 гривень;

– профіцит за загальним фондом обласного бюджету Полтавської області у сумі  128 38548 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету Полтавської області у сумі 187 648 548 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету Полтавської області у розмірі 20 000 000 гривень, що становить 0,7 відсотків видатків загального фонду обласного бюджету Полтавської області, визначених цим пунктом;

– резервний фонд обласного бюджету Полтавської області у розмірі 10 000 000 гривень, що становить 0,3 відсотків видатків загального фонду обласного бюджету Полтавської області, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

 3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Полтавська обласна державна адміністрація може приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями обласної ради з наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

Відповідно до частини 5 статті 1036 Бюджетного кодексу України розподіл між місцевими бюджетами області додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я здійснюється згідно визначеного обласною державною адміністрацією Порядку її розподілу.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

 5. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету Полтавської області на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 531 415 286 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду обласного бюджету Полтавської області належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини  першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9, 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини першої статті 69 1 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду обласного бюджету Полтавської області згідно з відповідними пунктами частини першої статті 691, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити:
у 2021 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 16 698 200 гривень;
на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 339 000 000 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу у сумі 16 698 200 гривень.

10. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками обласного бюджету Полтавської області видатки загального фонду на:
– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– обслуговування місцевого боргу;
– соціальне забезпечення;
– поточні трансферти місцевим бюджетам;
– підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;
– забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
– оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;
– оплата енергосервісу;
– програма державних гарантій медичного обслуговування населення.

11. Дозволити директору Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету Полтавської області на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету Полтавської області, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету Полтавської області забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;
5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання.

14. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Департамент фінансів Полтавської облдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету та в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.
У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном, перерозподіл видатків і надання кредитів з бюджету в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації.
Якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. У цьому випадку за поданням головних розпорядників бюджетних коштів, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном, передача бюджетних призначень між головними розпорядниками здійснюється за розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації.

15. Затвердити розмір відрахування частини прибутку (доходу) до обласного бюджету для підприємств, установ і організацій (крім бюджетних), майно яких є спільною власністю територіальних громад області, на рівні 10 відсотків. У разі спрямування господарською організацією частини прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази (капітальні видатки), за поданням підприємств, установ і організацій (крім бюджетних), погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном, розмір відрахувань частини прибутку зменшується на суму цих капітальних видатків. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств. Організацію виконання цього пункту покласти на управління майном обласної ради, департаменти, управління та відділи Полтавської облдержадміністрації.

16. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Зоря Полтавщини».

19. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент фінансів Полтавської облдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном.

 

ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ РАДИ           О.Ю.БІЛЕНЬКИЙ

 
Реєстр наборів відкритих даних
Очищення влади
Доступ до публічної інформації
Державний бюджет України на 2024 рік
Послуги, що надаються Департаментом фінансів
Запобігання проявам корупції
Державні закупівлі
Система обліку публічної інформації
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер