Четвер, 25 липня 2024
Контакти
Консультації з громадськістю
Зворотній звязок
Банер

 

ПРОЄКТ

 

Про обласний бюджет Полтавської

 

областіна 2020 рік

 

(16100000000)
(код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2020 рік:

 

доходи обласного бюджету у сумі  4 611 592 865 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 3 102 038 685 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 1 509 554 180 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

видатки обласного бюджету у сумі 4 609 605 469 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 2 825 287 360 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 1 784 318 109 гривень;

 

повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету – 2 508 000 гривень;

 

надання кредитів з обласного бюджету у сумі 4 495 396 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 1 943 396 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 2 552 000 гривень;

 

профіцит за загальним фондом обласного бюджету у сумі 274 807 929 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі  274 807 929 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 20 000 000 гривень, що становить 0,7 відсотків видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

 

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 15 000 000 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

Полтавська обласна  державна адміністрація може приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями обласної ради з наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

 

Відповідно до частини 5 статті 1036 Бюджетного кодексу України розподіл між місцевими бюджетами області додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я здійснюється згідно визначеного обласною державною адміністрацією Порядку її розподілу.

 

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 769 270 091 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

6. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2020 рік:

 

1) до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею  69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2020 рік:

 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 Бюджетного кодексу України.

 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України. 

 

3) у частині кредитуванняє надходження, визначені пунктом  10, 11 частини першої статті 69 1 Бюджетного кодексу України.

 

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду обласного бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69 1, частини першої статті71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками обласного бюджету видатки загального фонду на:

 

оплата праці працівників бюджетних установ;

 

нарахування на заробітну плату;

 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 

забезпечення продуктами харчування;

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 

поточні трансферти населенню;

 

поточні трансферти місцевим бюджетам;

 

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

 

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

 

обслуговування місцевого боргу;

 

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

 

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

 

оплата енергосервісу;

 

програма державних гарантій медичного обслуговування населення.

 

10. Дозволити директору Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 

- позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

 

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

 

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

 

6)забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання.

 

13.У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Департамент фінансів Полтавської облдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету та в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

 

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном, перерозподіл видатків і надання кредитів з бюджету в межах їх загального обсягу за бюджетними  програмами, а також збільшення  видатків  розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації.

 

Якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. У цьому випадку за поданням головних розпорядників бюджетних коштів, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном, передача бюджетних призначень між головними розпорядниками здійснюється за розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації.

 

14.Затвердити розмір відрахування частини прибутку (доходу) до обласного бюджету для підприємств, установ і організацій (крім бюджетних), майно яких є спільною власністю територіальних громад області, на рівні 10 відсотків. У разі спрямування господарською організацією частини прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази (капітальні видатки), за поданням підприємств, установ і організацій (крім бюджетних), погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном, розмір відрахувань частини прибутку зменшується на суму цих капітальних видатків.

 

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

 

Організацію виконання цього пункту покласти на управління майном обласної ради, департаменти, управління та відділи Полтавської облдержадміністрації.

 

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 

16. Додатки  1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною

 

17.Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України Департаменту фінансів облдержадміністрації оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Зоря Полтавщини».

 

18.Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент фінансів Полтавської облдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном.

 

ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ РАДИ                                                 О.Ю.БІЛЕНЬКИЙ                                              

 

Пояснюванльна записка до проекту обласного бюджету на 2020 рік

Прогноз на 2021-2022 роки

 
Реєстр наборів відкритих даних
Очищення влади
Доступ до публічної інформації
Державний бюджет України на 2024 рік
Послуги, що надаються Департаментом фінансів
Запобігання проявам корупції
Державні закупівлі
Система обліку публічної інформації
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер