Субота, 23 вересня 2023
Контакти
Консультації з громадськістю
Зворотній звязок
Банер
Запобігання проявам корупції
 
Антикорупційні лінії прямого зв'язку
 
У разі виявлення фактів вчинення корупційних правопорушень особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, телефонуйте на "Антикорупційні лінії прямого зв'язку" спеціально уповноважених суб'єктів, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень
  

Назва спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції

Номери телефонів

E-mail

Головне управління Національної поліції України  в Полтавській області

 (0532) 517-404

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Харківське територіальне управління Національне антикорупційне бюро України

0-800-213-200

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Національне антикорупційне бюро України

0-800-213-200 
(044)246-34-11

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Національне агентство з питань запобігання корупції України

(044)200-06-91 

 

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Прокуратура Полтавськоїобласті

(0532) 60-81-26

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ВИЯВЛЕНІ ФАКТИ КОРУПЦІЇ 

Назва установи: Департамент фінансів Полтавської обласної державної адміністрації 
Поштова адреса: 36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45 
Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Адреса веб-сайту: http://fin
pl.gov.ua
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Департаменті фінансів Полтавської обласної державної адміністрації
 

ПІБ

Посада

Контактний телефон, 
електронна адреса

Сазонова Лілія Григорівна

головний спеціаліст

60-44-51 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Витяг із Закону України "Про запобігання корупції" 

Розділ VІІІ 

ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ

Стаття 53. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції

1. Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), - особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою.

2. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв'язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

3. Особа або член її сім'ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

4. Національне агентство, а також інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку.

5. Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються цим Законом. Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

6. Національне агентство здійснює постійний моніторинг виконання закону у сфері захисту викривачів, проводить щорічний аналіз та перегляд державної політики у цій сфері.

7. Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.

 Співпраця з викривачами корупції

Повідомлення може надати будь-яка особа.

Повідомлення викривача може стосуватися будь-якого корупційного кримінального/адміністративного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, протиправність яких передбачена у КК або в КУпАП, а також які регламентовані Законом України «Про запобігання корупції» (далі-Закон) та відповідають ознакам корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Письмове повідомлення може надійти:

- поштою (за адресою: 36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45, кабінет № 337   з позначкою такого змісту: «Про корупцію»);

- електронною поштою (fin@ finpl.gov.ua);

- від викривача особисто до канцелярії Департаменту;

- через офіційний веб-сайт (finpl.gov.ua).

Усне повідомлення:

-  за телефоном (0532)604451 (понеділок-четвер з 8.00-12.00; з 13.00-17.00; п'ятниця з 8.00-12.00; з 13.00-15.45).

Повідомлення про порушення вимог  Закону може бути здійснене без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання.

Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, директор Департаменту продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону директор Департаменту вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

За результатами розгляду повідомлення викривачеві надається відповідь та готується службова записка про результати розгляду повідомлення на ім’я директора Департаменту. 

Відповідь на повідомлення готується за підписом директора Департаменту, що наклав резолюцію, або заступника директора Департаменту, якого визначив у резолюції директор Департаменту.

Інформація на повідомлення надається у тій формі, в якій її вимагає викривач.

 Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону  іншою особою.

Гарантії захисту щодо анонімності та

нерозголошення інформації щодо викривачів

1.     Передбачена Законом  можливість повідомляти інформацію анонімно (частина п’ята статті 53 Закону).

2.     Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом (абзац другий частини третьої статті 53 Закону).

Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну 

 Якщо у зв’язку із здійсненим повідомлення про порушення вимог Закону існує загроза життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (частина друга статті 53 Закону).

 

Гарантії у сфері захисту трудових прав

До особи, яка здійснила повідомлення про порушення вимог Закону або члена її сім’ї, у зв’язку зі здійсненням такого повідомлення не можуть бути застосовані наступні заходи:

·  звільнення або примушення до звільнення;

·  притягнення до дисциплінарної відповідальності;

·  інші негативні заходи (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати) (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»). Водночас, у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону іншою особою працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. (частина перша статті 235 Кодексу законів про працю України).

У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону  іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку (частина четверта статті 235 Кодексу законів про працю України).

Гарантії захисту у адміністративному процесі

Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучене як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону  іншою особою (частина третя статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

Гарантії захисту у цивільному процесі

Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв'язку з повідомленням ним або членом його сім'ї про порушення вимог Закону  іншою особою (частина друга статті 53 Цивільного процесуального кодексу України).

У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв'язку з повідомленням ним або членом його сім'ї про порушення вимог Закону  іншою особою обов'язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача (частина третя статті 81 Цивільного процесуального кодексу України)  (Національне агенство з питань запобігання корупції).

 
Реєстр наборів відкритих даних
Очищення влади
Доступ до публічної інформації
Державний бюджет України на 2021 рік
Послуги, що надаються Департаментом фінансів
Запобігання проявам корупції
Державні закупівлі
Система обліку публічної інформації
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер