Понеділок, 22 жовтня 2018
Контакти
Консультації з громадськістю
Зворотній звязок
28 жовтня 2015 року відбулося розширене засідання колегії Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації
Четвер, 29 жовтня 2015, 10:35

28 жовтня 2015 року відбулося розширене засідання колегії Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації, де розглянуто підсумки виконання місцевих бюджетів області за 9 місяців 2015 року та формування місцевих бюджетів на 2016 рік в умовах децентралізації.

 

 

Виконання бюджету області в поточному році проходить успішно. Виконано план із наповнення бюджету області, перевищено надходження відповідного періоду 2014 року.

План доходів виконано на 120 відсотків, в тому числі по загальному фонду – на 119,3. Надійшло на 500,4 млн. грн. більше плану, з них надпланові надходження до загального фонду – 478,2 млн. грн.

Крім того, за наслідками перевиконання місцевих бюджетів з початку року збільшено доходну частину на 389,6 млн. грн. Загальний обсяг додаткового ресурсу, отриманого понад затверджені плани доходів – 890 млн. грн.

Надходження до бюджетів усіх рівнів по області складають 17597,3 млн. грн., що на 60 відсотків більше ніж за відповідний період 2014 року.

До місцевих бюджетів надійшло податків, зборів та платежів 3372,7 млн. грн. Приріст складає 578,9 млн. грн. (20,7 відсотків).

Збільшилися надходження до загального фонду у всіх містах обласного підпорядкування та районах області. Із міст найбільший приріст доходів - до бюджетів Лубен (50,8 відсотків) та Комсомольська (38,3 відсотків), серед районів – у Кременчуцькому (збільшення в 2,4 рази), Чорнухинському (62%), Котелевському (61 відсотків), Полтавському (58%), Пирятинському (58%), Миргородському (53%) та Великобагачанському (53%).

Найнижчі показники зростання доходів у місті Кременчук районі – 17,8 відсотка. Менше 30 відсотків – у Гребінківському та Новосанжарському та районах.

У всіх містах та районах області повністю виконано планові показники загального фонду.

Найвищі показники досягнуто у Кременчуцькому, Полтавському, Диканському, Лубенському, Великобагачанському, Оржицькому та Пирятинському районах, де виконання плану доходів загального фонду становить понад 135%.

Приріст податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету області складає 34,7 відсотків.

До місцевих бюджетів надходження податку становить 1585 млн. грн. або 112 відсотків до плану. Порівняно з відповідним періодом 2014 року надійшло на 173 млн. грн. менше податку за рахунок змін в законодавстві щодо зменшення відсотка відрахувань (з 100% до 75%).

Виконання планових показників основного податкового джерела наповнення бюджету області, податку на доходи фізичних осіб, забезпечено по всіх містах та районах області.

Найвище виконання до бюджетів Полтавського району – 153 відсотка, Більше 120 відсотків – у Лубенському, Козельщинському, Оржицькому та Пирятинському районах.

Разом з тим, по області не забезпечено виконання плану доходів загального фонду 7 бюджетів нижчого рівня, з них по Лохвицькому району - 2 бюджети.

Видатки загального фонду бюджету області за 9 місяців 2015 року освоєні в сумі 5684,6 млн. грн. або на 92,8% від планових асигнувань з урахуванням змін.

Бюджет області за показниками спеціального фонду виконано в сумі 837,1 млн. грн. або на 52,3% від річного плану.

На утримання соціально-культурної сфери спрямовано 84,8% коштів місцевих бюджетів – 4965,5 млн. грн. Витрати на утримання установ освіти становлять 1765,8 млн. грн. На галузь охорони здоров’я використано 1240,9 млн. грн. На утримання установ соціального захисту профінансовано 1675,4 млн. грн., культури – 225,3 млн. грн., фізичної культури і спорту – 58,1 млн. грн.

Місцевими бюджетами за 9 місяців поточного року з державного бюджету отримано субвенції на соціальні виплати населенню в сумі 1 450,1 млн. грн. (96,2% від плану).

Освоєно субвенції на надання пільг та субсидій населенню за спожиті природний газ, електричну енергію, теплопостачання, водопостачання, квартирну плату в сумі 426,6 млн. грн. (95,5% від плану). Виділені кошти направлені підприємствам (надавачам послуг) за отримане пільговими категоріями населення тепло в сумі 61,5 млн. грн., електричну енергію – 28,4 млн. грн., природний газ – 291,9 млн. грн., водопостачання та водовідведення – 22,8 млн. грн., житлово-комунальні послуги – 22,1 млн. грн.

Відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань області надійшло субвенції з надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого палива і скрапленого газу в розмірі 7,1 млн. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2015 становила 5,3 млн. грн.

Отримано субвенції з виплати допомоги сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, інвалідам із дитинства та дітям-інвалідам у сумі 976,7 млн. грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

За 9 місяців поточного року надійшло субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на послуги зв’язку, інші передбачені законодавством пільги та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян транспортом у сумі 39,7 млн. грн. або 89,4% від уточненого плану.

На відшкодування витрат, отриманих перевізниками від перевезення пільгових категорій громадян, місцевими бюджетами виділено 32,1 млн. грн., на послуги зв’язку – 5,8 млн. грн., на інші види пільг – 1,7 млн. грн.

На виконання доручень Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, завдань, визначених протоколом селекторної наради Мінфіну від 13 жовтня 2015 року з питань виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери необхідно провести детальні перевірки та встановити контроль за виплатою заробітної плати в підвищеному розмірі, вжити заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати та комунальних послуг бюджетних установ, спрямовуючи на вказану мету кошти, отримані від перевиконання дохідної частини бюджету, та нерозподілені вільні залишки коштів місцевих бюджетів.

Недостатня робота в цьому напрямку проводиться в Великобагачанському, Гребінківському, Зінківському, Карлівському, Кобеляцькому, Миргородському, Решетилівському районах.

Як і в попередні періоди спостерігається досить формальне відношення до виконання поставлених завдань та, як наслідок недостатність коштів на листопад – грудень для виплати заробітної плати.

В області розпочався бюджетний процес 2016 року. Область отримала від Міністерством фінансів України обсяги міжбюджетних трансфертів на 2016 рік, визначені у проекті Закону про державний бюджет 2016 року, схвалений Кабінетом Міністрів України та методику їх розрахунку та інші показники щодо проектів місцевих бюджетів.

Одним з основних завдань бюджетної політики на 2016 рік є забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи, шляхом забезпечення економічно обґрунтованого підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з урахуванням фінансових можливостей бюджету.

Передбачається підвищення у 2016 році мінімальної заробітної плати та пропонується встановити її у розмірі: з 1 січня - 1 378 гривень, з 1 грудня - 1 543 гривні.

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС планується визначити з урахуванням збереження грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою, що склався у поточному році.

Обсяги освітньої та медичної субвенцій збільшуються відповідно на 284,1 млн.грн. (19,7 відс.) та 202,5 млн.грн. (12,9 відс.)

В умовах реформи міжбюджетних відносин місцеві органи влади наділені правом самостійно визначати обсяги доходів закріплених за місцевими бюджетами, а тому індикативні показники по доходах Міністерством фінансів України на 2016 рік не доводитимуться.

У цілому обсяг субвенцій, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам збільшується в порівнянні з уточненим обсягом 2015 року на 44,2 відсотки, або 2 404,9 млн. грн. і передбачені в сумі 7841,6 млн. грн.

Прогнозний обсяг реверсної дотації, яка передаватиметься з місцевих бюджетів області до державного бюджету зменшений в порівнянні з поточним роком на 25,1відсотка (43,1 млн. грн.) і визначений в сумі 188,4 млн.грн.

Державна підтримка соціально-економічного розвитку регіонів буде здійснюватися, як і поточному році, через державний фонд регіонального розвитку, розподіл між адміністративно-територіальними одиницями - Кабінетом міністрів України.

Усі місцеві бюджети є самостійними, що забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів бюджету, правом місцевих органів влади визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно бюджетного законодавства, самостійно формувати та затверджувати свої бюджети.

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети області усіх рівнів мають бути прийнятими до 25 грудня року, що передує плановому, не чекаючи прийняття державного бюджету.

Основне завдання фінансових органів – провести організаційну роботу щодо своєчасного прийняття місцевих бюджетів усіх рівнів з врахуванням вимог Бюджетного кодексу України.

Відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» вся інформація про використання коштів державного і місцевих бюджетів має оприлюднюватися на єдиному веб-порталі використання публічних коштів.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 911-р Міністерство фінансів України уповноважене забезпечити створення та функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів.

У рамках проекту «Є-Data» проводитимуться навчання для учасників бюджетного процесу з метою забезпечення ефективного, повноцінного і безперебійного функціонування порталу та його наповнення.

Після проходження навчання головні розпорядники коштів повинні забезпечити проведення аналогічних навчань для розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, що включені до їх мережі. Навчання для головних розпорядників коштів бюджетів сіл, селищ та міст районного підпорядкування проводиться відповідними спеціалістами районних фінансових управлінь.

 

 
Очищення влади
Реєстр наборів відкритих даних
Доступ до публічної інформації
Державний бюджет України на 2017 рік
Послуги, що надаються Департаментом фінансів
Запобігання проявам корупції
Державні закупівлі
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер