Понеділок, 20 травня 2024
Контакти
Консультації з громадськістю
Зворотній звязок
Банер
Відбулося публічне представлення звіту про використання коштів Державного бюджету України за 2017 рік
П'ятниця, 16 березня 2018, 11:51

Відбулося публічне представлення звіту про використання коштів Державного бюджету України за 2017 рік. Перед громадськістю звітував заступник голови Полтавської ОДА - Білокінь Микола Іванович. 

Законом України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” із змінами на утримання місцевих державних адміністрацій Полтавської області по бюджетній програмі „Здійснення виконавчої влади у Полтавській області” були затверджені видатки по загальному  фонду державного бюджету у сумі 283068,8 тис.грн. та по спеціальному – 6694,8 тис.грн. Видатки по загальному фонду виконані в сумі 

279 989,2 тис грн., або на 98,9 відсотки, по спеціальному фонду – в сумі 5 725,6 тис грн., або на  85,5 відсотки.

По загальному фонду державного бюджету  за звітний період видатки  профінансовано на 100 відсотків. На кінець бюджетного 2017 року кредиторська заборгованість по захищених статтях по загальному та спеціальному фонду державного бюджету відсутня. По незахищених статтях: по загальному фонду державного бюджету кредиторська заборгованість склала 4,3 тис.грн., по спеціальному фонду – відсутня.

У складі Полтавської облдержадміністрації - головного розпорядника коштів державного бюджету, налічується 160 розпорядників – це: Апарат облдержадміністрації, 9 Департаментів облдержадміністрації, 6 управлінь, 1-на служба, 1–на установа –Державний архів Полтавської області (всього-18 установ обласної ланки) та 25 райдержадміністрацій області  із структурними підрозділами.

На початок 2017 року чисельність працівників Полтавської облдержадміністрації  складала 2 614 одиниць, в тому числі по обласній ланці – 563 одиниці (з них 93 одиниці – апарат облдержадміністрації, 470 одиниць- структурні підрозділи), по райдержадміністраціях області –  2 051 одиниця (з них 541 одиниця - чисельність апаратів райдерж-адміністрацій).

У 2017 році продовжувалась робота по  упорядкуванню структури місцевих державних адміністрацій та впровадженню норм Закону України «Про державну службу», який набрав чинності з 1 травня 2016 року та скорочено чисельність райдержадміністрацій області на 46 одиниць.

Фонд оплати праці доведений Полтавській облдержадміністрації на 2017 рік по загальному фонду державного бюджету в сумі
218 682,1 тис.грн. Середня заробітна плата у 2017 році по апарату облдержадміністрації склала 10238 грн., по департаментах та управліннях облдержадміністрації – 9 093 грн., по  районних державних адміністраціях області –– 6 336 грн.

Кошти, що надійшли з державного бюджету, використані на найбільш необхідні потреби структурних підрозділів обласної державної адміністрації,  районних державних адміністрацій та їх  підрозділів.

На оплату праці з нарахуваннями у 2017 році витрачено
265 713,2 тис.грн., що складає 94,9 % від загального обсягу видатків.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено у 2017 році кошти в сумі 11808,6 тис.грн., що складає 4,2% від загального обсягу. При цьому, завдяки заходам з енергозбереження досягнута економія коштів по оплаті енергоносіїв у сумі 2 477,5 тис.грн.

Видатки на функціональне та господарське забезпечення склали лише 0,9 % від загального обсягу видатків.

По коду економічної класифікації 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» видатки склали 1415,6 тис.грн.

Кошти витрачено на оплату  послуг зв’язку, Інтернету, послуг з транспортного обслуговування, поточний ремонт та обслуговування комп’ютерної та копіювально-розмножувальної техніки, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, оплату послуг із супроводження та адміністрування програмного забезпечення, послуг з охорони приміщень та банківських послуг, на плату за оренду майна,  на оплату поштових послуг,  архівних послуг  та інше.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» були витрачені кошти в сумі 610,3 тис.грн. За рахунок цих коштів, відповідно до цінових пропозицій та договорів, із застосуванням системи державних закупівель «Прозоро» , здійснено придбання:

- канцелярських та господарських товарів;

- паливно-мастильних матеріалів та автозапчастин ;

- витратних матеріалів та комплектуючих до комп’ютерної та розмножувальної техніки;

- передплата періодичних видань;

- придбання поштових знаків та інше.

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» були витрачені кошти в сумі 343,1 тис.грн.  на оплату відряджень працівникам в межах України.

На інші поточні видатки витрачено кошти в сумі 98,4 тис.грн.

По спеціальному фонду державного бюджету витрачено  кошти в сумі 5725,6 тис.грн.

Відповідно до результативних показників, передбачених Паспортом бюджетної програми, протягом 2017 року було опрацьовано 23 238 звернень, заяв, скарг громадян; підготовлено та прийнято 26 587 нормативних документи, розпоряджень, рішень та наказів, які передбачали виконання функцій відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.

 
Реєстр наборів відкритих даних
Очищення влади
Доступ до публічної інформації
Державний бюджет України на 2024 рік
Послуги, що надаються Департаментом фінансів
Запобігання проявам корупції
Державні закупівлі
Система обліку публічної інформації
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер