Субота, 23 січня 2021
Контакти
Консультації з громадськістю
Зворотній звязок

Перелік нормативно-правових документів, що використовуються

 

Департаментом фінансів в роботі

 

 


2. Закон України від 23.11.2018 № 2629-УІІІ «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

3. Закон України „Про державну службу”.

4. Закон України "Про засади запобігання і протидію корупції".

5. Закон України „Про звернення громадян”.

6. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» зі змінами і доповненнями.

7. Закон України « Про соціальний захист дітей війни»  зі змінами і доповненнями.

8. Закон України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зі змінами і доповненнями.

9. Закон України «Про соціальні послуги».

10. Закон України « Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та деяких інших осіб та їх соціальний захист » зі змінами і доповненнями.

11. Закон України « Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» зі змінами і доповненнями.

12. Закон України « Про освіту» зі змінами і доповненнями.

13. Закон України « Про захист рослин » зі змінами і доповненнями.

14. Закон України « Про бібліотеки та бібліотечну справу » зі змінами і доповненнями.

15.  „Основи законодавства про охорону здоров’я”  зі змінами і доповненнями.

16. Закон України « Про культуру »  зі змінами і доповненнями.

17.  Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» зі змінами і доповненнями.

18.  Закон України «Про психіатричну допомогу».

19.  Закон України «Гірничий Закон України».

20.  Закон України  «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

21.  Закон України  «Про поховання та похоронну справу».

22.  Закон України  «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років».

23.  Закон України  «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

24.  Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

25. Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».

26.  Закон України « Про охорону дитинства » зі змінами і доповненнями

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (зі змінами).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 № 1132 „Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів”.

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1203 „Про затвердження Порядку надання Раді міністрів Автономної республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення”.

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами).

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006, № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001, № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів" (зі змінами).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами).

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014, № 117 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (зі змінами)

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 348 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у м. Києві та Севастополі державної адміністрації".

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету"

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках”.

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 52 „Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах”.

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 42 „Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів”.

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 « Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету».

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 « Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій » із змінами і доповненнями.

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» зі змінами

43. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами)

44. Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" (зі змінами)

45. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм"

46. Наказ Міністерства фінансів України від 04.03.2008 № 343 " Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та місцевими фінансовими органами" (зі змінами).

47. Наказ Міністерства фінансів України від 11.03.2008 № 373 "Про затвердження формату та регламенту обміну інформацією між місцевими фінансовими органами та територіальними  органами Державного казначейства України" (зі змінами).

48. Закон України "Про доступ до публічної інформації"

49. Наказ Головного управління державної служби України від 08.07.2011 №164 "Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців"

50. Наказ Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації від 07.11.2018 № 113 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

51. Наказ Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації від 10.04.2014 № 38 "Про затвердження Порядку складання і виконання розпису обласного бюджету"

52. Закон України "Про здійснення державних закупівель"

 
 
 

56. Наказ Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації від 11.07.2016 №27 "Щодо  затвердження переліку та паспортів наборів відкритих даних, які підлягають оприлюдненню на офіційному  веб-сайті та веб-сторінці Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

57. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про  бюджетну класифікацію»

58. Наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 668  «Про затвердження Типової форми про місцевий бюджет»

59. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

60. Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»

61. Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2018 № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»

62. Наказ Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 908 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»

63. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

64.Наказ Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації від 29.10.2019 № 36 Про затвердження Змін до "Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

 

 
Очищення влади
Реєстр наборів відкритих даних
Доступ до публічної інформації
Державний бюджет України на 2021 рік
Послуги, що надаються Департаментом фінансів
Запобігання проявам корупції
Державні закупівлі
Система обліку публічної інформації
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер